top of page

ONS VERHAAL

van Kempisch tot wereldkieken

'In de uitgestrekte heidestreek, dweers door de Antwerpsche en Limburgsche gouwen, ja dweers door Hollands Brabant, rond de lieve hoeven der Kempen en onder de schaduw der onmetelijke mastbosschen, vindt men ene hoendersoort waarvan de grenslooze vlakten onmisbaar schijnen, die het wijd open veld voor hen moeten zien, en kwijnen en sterven wanneer de grootste vrijloop niet gegeven wordt.'

August Van Speybroeck, 1895

Hof ter Stokere 1910 moeder van jos van

OVER HET OUDE KEMPISCHE KIEKEN

EN DE MODERNE CAMPINE

In 2013 werd begonnen met de herinvoer van Campines naar de Kempen. Het doel is om de Campines als erfgenamen van het oude Kempisch kieken te laten herwortelen in hun oorspronlijk verspreidingsgebied. Door ze opnieuw generatie na generatie te selecteren op hun productiviteit en andere streektypische kenmerken wordt er gestreefd om opnieuw die unieke band tussen ras en regio te verwezenlijken.

Maar tussen 2013 en het verdwijnen van de Campines in de Lage Landen ligt bijna 100 jaar boeiende geschiedenis. Duik mee in de historie van de opkomst, ondergang en verrijzenis van dit kieken met wereldallures.

La Belle, Geel, Campinetasting

STREEKPRODUCT & SEIZOENSGEBONDEN

De toekomst van de Campine ligt, net als zijn verleden, in zijn productiviteit en kwaliteit. Via selectie en de juiste kweekmethodes wordt dit ras weer relevant voor de Kempen. Als alledagslegger of smakelijk hoentje/haantje, maar alles op het ritme van de seizoenen. Gegeten om te overleven.

Zelf aan de slag met Kempisch hoen of eitjes? Laat je hier inspireren.

HET KEMPENS KWARTET

levend erfgoed is troef

Vergeet ook niet de andere streekrassen die de Kempen rijk is. Het Kempens rund, de Kempense geit en het Kempens schaap. Alledrie ontstaan in dezelfde regio.

Wie ze wil ontdekken, kan terecht op de website van het Steunpunt Levend Erfgoed. Wil je ze in levende lijve zien, nog beter. Op de Klein Engelandhoeve in Turnhout vind je een mooie kudde geiten. Bij het Bolhuis in Diest boeren ze nog echt met Kempense runderen.  En de collega's van Kemp vzw onderhouden onze natuurgebieden met honderden heideschapen.

pjimage (2).jpg
bottom of page